ചൊവ്വാഴ്ച, നവംബർ 01, 2016

ഉത്തരം

ഉത്തരമറിയാത്തൊരു ചോദ്യങ്ങളുണ്ണി-
യെണ്ണി ഉത്തരമില്ലാത്ത ചോദ്യങ്ങളായ് ചോദിക്കവേ
ഉത്തരമറിയേണ്ട നേരത്തുത്തരം നോക്കിയിരുന്ന-
ന്നതിനെന്തിനെന്നിന്നുത്തരം തേടിയലയുന്നു ഞാൻ...

ഞായറാഴ്‌ച, ഒക്‌ടോബർ 16, 2016

Tranquility...

In Patience,
I find tranquility with my mind.
In Silence,
I find tranquility with my heart.
In Loneliness,
I find tranquility with my soul.
But yesterday,I could not sleep.The question kept coming up again and again,Where is my soul??

After some time i heard a little murmuring voice. It was HIM,my soul,whispering

"Sleep well coz am sleeping to the tunes of the lullaby from your tranquil heart"

വ്യാഴാഴ്‌ച, ജൂൺ 23, 2016

Chery.... :)

Not long ago,
She was his mother..
Time just flew as minds melted upon
And now
he is Her son...
Isnt it what can be called as relation beyond blood?

But,
Does that make any difference?
I can say from heart,
Yes my Chery,it do...

ഞായറാഴ്‌ച, മേയ് 08, 2016

വീണ്ടുമെന്‍ മനസ്സിലേക്കലിയുവാന്‍..

പലപ്പോഴും മനസ്സ് അങ്ങിനെയാണ്..
ശൂന്യമായൊരു അവസ്ഥ..

ശൂന്യതയിലും മനസ്സ് നിറഞ്ഞു ഓര്‍മകളുടെ വേലിയേറ്റം..

കാലടിയിലെ ഓരോ തരി മണ്ണും ഒഴുക്കിയോര്‍മ്മകള്‍ അകലുമ്പോഴും,
ഓരോ തിരയിലും എന്നെ തഴുകി എത്തി പ്രതീക്ഷകളുടെ വഴിത്താരകള്‍ അവന്‍ എനിക്കായി തുറന്നിട്ടു..

എങ്ങോട്ട് പോകുന്ന വഴിത്താരകള്‍ എന്നറിയില്ല..
എങ്കിലും ഞാന്‍ നടക്കുകയാണ്..ഓര്‍മ്മകളിലവനിലേക്കലിയുവാന്‍..വീണ്ടുമെന്‍ മനസ്സിലേക്കലിയുവാന്‍..

ഞായറാഴ്‌ച, ഫെബ്രുവരി 07, 2016

Tranquility..

In Patience,
I find tranquility with my mind

In Silence,
I find tranquility with my heart

In Loneliness,
I find tranquility with my Soul

But yesterday i couldnt sleep.The question kept comin up,where is my Soul?

After sometime i heard a little voice.It was HIM, my soul saying
"Sleep well Dad coz i am sleeping to the tunes of the lullaby of your tranquil heart"

വെള്ളിയാഴ്‌ച, ഫെബ്രുവരി 05, 2016

കണ്ടതും അറിഞ്ഞതും...

കണ്ടതില്‍ പാതി പറയാതെ പോയി ..

പറഞ്ഞതില്‍ പാതി കേള്‍ക്കാതെ പോയി...

കേട്ടതില്‍ പാതി അറിയാതെ പോയി....

അറിഞ്ഞതില്‍ പാതി പതിഞ്ഞു പോയി....

You are loved....

A few days back while frisking through the english movie channels,my niece asked me which is the best dialogue that i liked in the english movies that i saw. I didnt have a ready answer for her as many came popping up in my mind.

Dont know why even after a week the question kept pondering in my mind until yesterday. It flashed in my sleep as like Rhamses speaking in my dreams...I believe its the same that every heart wish for...

"You sleep well,my boy,because you know you are loved...."