വെള്ളിയാഴ്‌ച, ഫെബ്രുവരി 05, 2016

കണ്ടതും അറിഞ്ഞതും...

കണ്ടതില്‍ പാതി പറയാതെ പോയി ..

പറഞ്ഞതില്‍ പാതി കേള്‍ക്കാതെ പോയി...

കേട്ടതില്‍ പാതി അറിയാതെ പോയി....

അറിഞ്ഞതില്‍ പാതി പതിഞ്ഞു പോയി....

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: