ഞായറാഴ്‌ച, മേയ് 08, 2016

വീണ്ടുമെന്‍ മനസ്സിലേക്കലിയുവാന്‍..

പലപ്പോഴും മനസ്സ് അങ്ങിനെയാണ്..
ശൂന്യമായൊരു അവസ്ഥ..

ശൂന്യതയിലും മനസ്സ് നിറഞ്ഞു ഓര്‍മകളുടെ വേലിയേറ്റം..

കാലടിയിലെ ഓരോ തരി മണ്ണും ഒഴുക്കിയോര്‍മ്മകള്‍ അകലുമ്പോഴും,
ഓരോ തിരയിലും എന്നെ തഴുകി എത്തി പ്രതീക്ഷകളുടെ വഴിത്താരകള്‍ അവന്‍ എനിക്കായി തുറന്നിട്ടു..

എങ്ങോട്ട് പോകുന്ന വഴിത്താരകള്‍ എന്നറിയില്ല..
എങ്കിലും ഞാന്‍ നടക്കുകയാണ്..ഓര്‍മ്മകളിലവനിലേക്കലിയുവാന്‍..വീണ്ടുമെന്‍ മനസ്സിലേക്കലിയുവാന്‍..